Tarieven:


Natuurgeneeskundig Consult: 58 euro (55 min)
Natuurgeneeskundig Consult: 38 euro (30 min)

Betaling gebeurt contant na afloop van het consult of u maakt het bedrag over na afloop.

Consulten aan huis zijn mogelijk in overleg.

Bij verhindering gelieve minimaal 48 uur van tevoren af te bellen. Indien dit niet gebeurt ben ik helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. 

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een gedeelte of het gehele natuurgeneeskundig reflexologisch consult wanneer u aanvullend verzekerd bent. Neem hierover contact op met uw Ziektekostenverzekeraar en/of kijk op de website van de LVNT. Dit wordt niet verrekend met uw eigen risico.