In 2019 heb ik de opleiding voor Integrative Medicine zorgverlener / preventie- en leefstijlcoach afgerond. Tijdens deze opleiding heb ik geleerd om een gelijkwaardige relatie aan te gaan met de zorgvrager en samen te kijken welke preventie- en leefstijl interventies passend zijn. Hierbij staan veiligheid en effectiviteit van de interventies voorop (gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek). Er is aandacht voor fysieke, emotionele, mentale en spirituele aspecten van de client en het accent ligt op gezondheid en welbevinden in plaats van op ziekte en symptoombestrijding.Tevens wordt er gewerkt aan en in een helende omgeving. Er vindt een integratie plaats van reguliere en evidence based complementaire behandelingen.